Bắt chước.Con gái nhà tôi 28 tháng tuổi, mỗi lần đi tiểu thường được mẹ “si”, nhưng hôm nay có đứa cháu trai từ quê lên (cũng trang lứa với bé) đi tiểu đứng “chỉa” vào gốc cao kiểng. Thấy vậy con bé cũng kéo quần xuống đứng tiểu làm ướt cả quần. Ai nấy cũng mắc cười. Riêng con bé khóc vì bị ướt. Tôi chạy lại bế bé và bảo: Con là con gái, không đứng tiểu như con trai đâu. Bé Cu Vịt là con trai nên đứng tiểu được, con biết không?


- Không, con muốn đứng tiểu như bạn thôi.


- Thì con bị ướt quần đó thấy không?


- Tại sao bạn ấy đứng được, mà con không đứng được? tại sao “con chim” của bạn ấy vậy? ( con bé cứ tưởng ai cũng có con chim như nó)


- Đó là “con cu”, bởi vì bạn có “con cu”, còn con thì có “con chim”, ai có “con cu” mới đứng tiểu, còn “con chim” thì phải ngồi tiểu thôi.


- Tại sao bạn ấy có “con cu” mà con không có?


Mọi người không ai nhin được cười.


- À! Con trai mới có con cu, con là con gái, nên có “con chim” Hiểu chưa?


Con bé thôi không hỏi nửa, mà hình hư nó cũng còn nhiều thắc mắc lắm!