Bé nhà em có câu hỏi như thế này, nhờ các mẹ và chuyên gia trả lời giúp em với:


Con gái:Tại sao ông sư lại bị trọc đầu? Ông nội không có tóc có phải là ông sư không?


Mẹ: :Thinking: