Thằng nhóc 3 tuổi nhà em rất thích đi chơi, cứ đòi chạy ra chơi giữa nắng với đám nhóc cùng xóm. Mẹ dặn: con không được ra nắng chơi, chỉ được chơi trong mát thôi. Nếu chơi ngoài nắng da sẽ bị đen đó. Nhóc liền thắc mắc "tại sao con thấy nắng có màu vàng mà ra nắng mình lại bị đen hả mẹ??? Giải thích sao cho nhóc hiểu bây giờ??