Nhà em có 2 thằng. Em không cho chơi súng mặc dù vì là con trai nên chúng nó rất thích. Thỉnh thoảng vẫn vớ bất cứ cái gì giả vờ làm súng rồi chỉ vào nhau (có khi cả vào bố mẹ nữa), rồi bảo, bùm chiu chiu. Em vẫn dậy con "bắn súng là hư, ko được bắn."


Mới đây em đọc cho con nghe chuyện Cô bé quàng khăn đỏ. Đến đoạn cuối, bác thợ săn bắn súng giết chết con chó sói. Cu nhà em cứ bảo, "bác thợ săn bắn súng là hư". Em đã giải thích là "chó sói hư vì chó sói muốn ăn thịt cô bé nên bác thợ săn mới phải bắn", nhưng con cứ khăng khăng, "bác thợ săn bắn là hư" cho đến khi mẹ đồng ý mới thôi, nếu không thì khóc. Giờ em chưa biết giải thích cho con thế nào.


Các mẹ giúp em nhá.