Thưa bác sĩ, có phải nguyên nhân chủ yếu của vấn đế hăm tã có phải là tã chất lượng kém? Tã có cấu tạo như thế nào thì sẽ hạn chế hăm tã?