Trẻ em như búp măng non 

Tâm hồn trong sáng, thiện lành, thơ ngây 

Học chăm chỉ, xứng trò ngoan 

Mai này rồi sẽ xây nên cơ đồ 

Chung góp công sức, tấm lòng 

Dựng xây nước Việt đẹp thêm, mạnh, giàu,...

(HHD 1/6/2021)

hình ảnh
hình ảnh