Nhờ cả nhà giúp với, con nhà mình rất thích đĩa này vì được nghe ở trường, là CD của quyển Tiny Talk Songbook (trong bộ Tiny Talk) - tác giả là Carollyn Graham nhưng mình không thấy ở đâu bán cả. Ai biết thì chỉ giúp nhé, hay mẹ nào có cho tớ mượn copy cũng cảm ơn nhiều