Chồng mình rất thích cho con đi học võ. Mà con gái mới được 4 tuổi thì có lớp học nào không nhỉ. Mình cũng muốn tìm quanh khu vực Quận Hai bà trưng. Cảm ơn cả nhà