Nhóc nhà mình 10 tuổi muốn tìm thầy dạy vẽ. ai biết cho mình xin địa chỉ và số điện thoại nhé!


Nhà mình gần khu Cầu rào 1 nhé


Xin cảm ơn cả nhà nhiều nhiều.