Chào các thành viên,


Các topic với nội dung rủ lập nhóm học sẽ được khóa lại. Các thành viên khác quan tâm sẽ liên hệ riêng với chủ topic. Sau một thời gian BQT sẽ nhập các topic có nội dung tương tự lại với nhau theo từng khu vực địa lý.


Trong các topic rủ lập nhóm học, thành viên chỉ nêu nội dung lớp học, khu vực địa lý, không nêu tên giáo viên, trung tâm.


BQT kêu gọi các thành viên khi mở những topic nội dung này tự giác nhắn cho BQT khóa topic lại. Các thành viên khác cũng có thể thông báo giúp BQT khi thấy topic chưa kịp khóa.



Thân mến