Xin chào các bố các mẹMình rất muốn cho con gái lớn 14 tuổi tham gia khóa học để nâng cao khả năng giao tiếp, có thể diễn tả được các suy nghĩ của mình thành lời một cách duyên dáng (tham vọng quá nhỉ), vì con gái mà cứ như con trai ý, nói thì to mà hay dùng ngôn ngữ tay chân.


Vậy nên cho con đi học ở đâu, các bố mẹ tư vấn cho với.Xin cam ơn các bố mẹ nhiều.