Mời các bố mẹ có con học lớp 4A10 TRường THDL Đoàn thị Điểm cùng tham gia thảo luận trao đổi tình hình học tập của các con trong lớp và có thể chia sẻ việc dạy và học của các con. Mong các bố mẹ các con 4A10 hưởng ứng.