MÌNH MUỐN MỜI 1 BẠN 5-6 TUỔI HỌC NHÓM TIẾNG ANH VỚI GIÁO VIÊN BẢN NGỮ CÙNG CON MÌNH. BÉ VUI HỌC-PHẢN XẠ GIAO TIẾP TỰ NHIÊN VÀ HỌC ĐÁNH VẦN PHONICS. SÔ LƯỢNG HS HẠN CHẾ. TUẦN 2 BUỔI: 7.00-8.30 TỐI THỨ TƯ VÀ 6-7.30 CHIỀU THỨ BẨY. ĐỊA CHỈ: SỐ 9Q24 ngõ 136 Nguyễn An Ninh, ĐT, ZALO: 0988243683