Đây là cuốn thứ 12 trong loạt Kids book:
Link:


http://www.4shared.com/file/2284251/4759432e/happy_halloween_-_25s.html


--