Đây là cuốn thứ hai trong loạt Kids book:
Link:


http://www.4shared.com/file/2283098/c635851/counting_book_-_11s.html


--