Đây là cuốn thứ bảy trong loạt Kids book:
Link:


http://www.4shared.com/file/2283755/db287d65/cinderella_-_31s.html


--