Đây là cuốn thứ năm trong loạt Kids book:

Link:


http://www.4shared.com/file/2283588/13b3abfb/a_mother_goose_abc_in_a_pumpkin_shell_-_31s.html


--