Bọn trẻ con nhà mình có rất nhiều hoạt động: chơi, hát, nhảy múa...


Vậy sao không tạo cho chúng kênh YT để lớn lên làm vốn nhỉ?


Trên thế giới có bao nhiêu trường hợp thành công từ YT rồi.