Nhà mình có cái đàn Orcgan hiệu Casio, hiện nay đang bi hỏng đường điện vào (nghĩa là cắm điện mà không bật được ý). Có bạn nào biết chỗ nào chuyên sửa đàn orcgan có uy tín làm ơn mách mình với.