Sắp đến hè rồi, con gái mình muốn đi học vẽ. Các mẹ tư vấn giúp mình cho con học ở đâu với nhé. Mình hiện chỉ biết mỗi trung tâm Global Art thôi, cơ mà học phí hơi chát.


Cám ơn các mẹ lắm lắm!:)