Bố mẹ nào đã cho con học tiếng Anh ở May school (Cung thiếu thi) cho mình xin thông tin nhé.


Các con học ở đó có ổn không? Các giáo viên thế nào?


Cám ơn nhiều.


Mẹ MitNem