Em đang tìm lớp học tennis cho bạn nhà e, lớp 6 lên 7, mà chưa biết tìm ở đâu. E muôns học chỗ nào có đông bạn cùng tuổi một chút để các con có thể giao lưu và duy trì lâu dài một chút. Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ em tí thông tin với ah!