Như tiêu đề! Em thấy xung quanh ai cũng cho đi học thêm hết á. Thế có cho các cháu đi học thêm các môn đó không ạ. Tại cũng mới lớp 1 mà nghĩ cho bé học nhiều cũng chưa hẳn đã tốt!