Các bố mẹ thông thái, giúp em với, có bài thơ này em không nhớ lời, bố mẹ nào biết thì giúp em với. Em cám ơn ạ :LoveStruc: :Rose: :Rose: .


Bài thơ thế này:


Mèo ta buồn bực


Mai phải đến trường


Liền kiếm cớ luôn


Rằng cái đuôi tôi ốm


...........


Cắt đuôi ấy ấy chết


Thôi tôi đi học thôi.


Em không biết cái đoạn giữa là gì, chỉ nhớ là "con dê nó bảo là cắt đuôi là khỏi hết" thôi:Smiling: .