Bây giờ HN sao nhiều trường dạy nhạc (chủ yếu là Piano) cho trẻ con thế nhỉ, 5 năm trước có nhõn hai nơi là Cung TN và Yamaha, nay thì có nhiều lựa chọn quá, có trường cô gì Cơ ở nhạc viện, có trường mọc giữa hồ (MYC) ...


Nhiều quá, thành ra cũng khó chọn lựa, nếu lấy tiêu chí giáo trình thì cũng khó vì nhiều trường giáo trình na ná nhau, như Yamaha chỗ Ngõ Huyện và Sun Mu chẳng hạn, chả biết là quả trứng hay con gà?!


Về giáo viên thì cũng hầm bà làng, nghĩa là có nhà không thích cô K. chuyển sang trường khác lại được phân vào chính lớp cô này, đúng là tránh trời không khỏi nắng, cũng là chuyện thường thôi, giáo càng hay càng phải chạy sô chứ!


Điều đáng mừng là dù muộn hay sớm, ta hay tây, nhưng các chương trình dạy cho các cháu bây giờ khá hiện đại, tiếp cận theo kiểu chơi mà học, học mà chơi không khô khan như bài giảng trong trường học XHCN. Các cô giáo (chả thấy trường nào có man, dưng thấy nói có ông H.P. con ông Huy gì ấy cũng mở trường) đều phải gắng dịu dàng với trẻ nhỏ không giống kiểu mình học ngày xưa, như lớp huấn luyện khủng bố.


Các mợ cho con học ở các trường nhạc trên, xin cho vài cảm nhận, đặng khai sáng cho các em chuẩn bị cho lớp học nhạc hè 2010.