chào các bạn!


Bên trung tâm mình là một NGO, ( phi chính phủ, phi lợi nhuận). bên mình phối hợp với các tình nguyện viên quốc tế xây dựng & triển khai dự án thử nghiệm tiếng anh phản xạ bằng hình ảnh. chương trình đựoc xây dựng và áp dụng phưong pháp mới, giúp cho học sinh, sinh viên yêu thích tiếng anh được tiếp xúc và tự tin giao tiếp với người nước ngoài... chương trình học nhẹ nhàng, học qua trò chơi, bài hát, cập nhật từ vựng bằng hình ảnh và đọc từ chính xác ....sau thời gian ngắn ( từ 1- 3 tháng, tùy theo chưong trình), học viên sẽ có 500 - 1000 từ mới, nói được ít nhất 500 -1000 câu đơn giản...


Số lượng có hạn 30 -40 hv ( vì là lớp thử nghiệm).


Đối tượng: học sinh từ lớp 3 trở lên, sinh viên, học viên mới bắt đầu học, mất căn bản, học tốt ngữ pháp nhưng chưa nói được.


Bạn nào quan tâm và muốn biết chi tiết dự án xin vui lòng vào trang website của trung tâm: vhgdcongdong.org.vn .