Chào các mẹ. Chị mình đang tìm bạn để học cùng lớp con gái chị ấy, bé đang học lớp 1, hiện có 4 bé muốn học. Giáo viên là người bản ngữ kèm với cô giáo hướng dẫn người Việt (dự kiến mời thầy Piotr đang là GV yêu thích và nhiều kinh nghiệm của 1 số Trung tâm TA lớn). Học tại Đội Cấn, lớp học chắc tầm 8 - 9 cháu để các cháu có thể lập group 3 cháu hoặc pair.


Vậy hỏi xem có mẹ nào có dự định học để lập nhóm học cho các cháu. Về kinh phí sẽ đi vào thảo luận và thống nhất.