con nhà mình sinh đầu năm 2004, từ là sang năm sau mới đi học lớp 1, mình đang muốn tìm 1 trung tâm dạy tiếng anh cho trẻ nhỏ tương tự giống May school, vì mình ra đăng ký tại MS thì họ nói phải tháng 1 năm 2010 mới đăng ký và phải đến thang 5 mới có lớp, mình thì muốn cho con đi học ngay vì sợ đến tháng 5 bé nàh mình sắp vào lớp 1 lúc đấy lại học Tanh nữa thì hơi quá tải, vậy bồ mẹ nào còn biết TT nào mà tương tự như thế thì chỉ mình với nhé