Con gái mình được xếp vào lớp 1B tiếng Pháp Nam thành công, có mẹ nào cũng có con học lớp này chúng mình họp nhóm đi, có gì trao đổi cho tiện. Lúc xem điểm thấy có 62 cháu đỗ lớp tiếng pháp, sau đó thấy lớp 1A có 34 cháu và lớp 1B có 31 cháu. Chắc lớp 1 A là lớp quan hệ các mẹ nhỉ? các con cháu các cô chắc ở lớp đó hết! Nhưng chắc lớp chúng mình vẫn là cô giỏi . Lo quá, bố mẹ chẳng biết tí tiếng pháp nào, trong khi cháu biết tiếng anh khá tốt rồi, không biết cháu học tiếng Pháp thế nào nữa? Có lại quên tiếng anh không đây! Có nên cho con học song song hai ngoại ngữ ngay từ năm nay không? Tiếng anh cháu nói khá chuẩn, đủ câu cú !