Chào các bố các mẹ có con sinh năm 2004!


Mình mở topic này để chúng mình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chuẩn bị hành trang tốt nhất cho con tự tin vào lớp một nhé!


Welcome welcome!!!