NHỮNG CHÚ LỢN CON

(Thơ hay cho bé: Chủ đề động vật)

Ụt à ụt ịt 


Những chú lợn con 


Bú sữa no tròn 


Chơi trò đuổi bắt 


Cái đuôi ngúc ngoắc 


Cái mõm huơ huơ 


Cái bụng rõ to 


Cái chân bé xíu 


Mắt thì líu ríu 


Tai vẫy liên hồi 


Lúc thì ham chơi 


Khi thì say bú 


Rồi lăn ra ngủ 


Thật là đáng yêu! 


Thức dậy lại kêu 


Ụt à ụt ịt!