EM đang ôm ấp dự định biếu diễn 1 bài hát ru tiếng Trung trong dịp hội khoa tiếng Trung của em nhưng k tim được bài. Bác nào có share cho em với ạ! Cảm tạ nhiều lắm ạ!!! :Kiss::Kiss: