Hồi nhỏ, mỗi khi tôi phụ bố làm việc, bố lại bảo rằng: "Con có thấy bố vất vả không?Vì vậy con cố gắng học để đi làm còn có ngày nghỉ, mà không vất vả như bố nhé"