15 năm xa cha, 12 năm xa mẹ. Có những nỗi niềm mang tên: Thương nhớ.

Vu lan nhiều người sẽ là dịp báo hiếu mẹ cha, bới con Vu lan là mùa thương nhớ.

Ở nơi xa đó chắc chắn mẹ cha vẫn dõi theo con nơi trần thế.

Loading interface...