Bố luôn lắng nghe chúng tôi bày tỏ quan điểm, luôn tin chúng tôi đúng hướng, và luôn cho các con chủ động trong sự tin tưởng của bố mẹ