Mình mới biết đến chương trình này là nhắn tin ủng hộ liền,các bạn hãy cùng mình hãy nhắn tin ủng hộ chương trình nhé.Chúng mình có ít thì ủng hộ ít,có nhiều thì ủng hộ nhiều,hãy chung tay giúp đỡ các nạn nhân phải chịu thiệt thòi nhé.