hình ảnh
Cô gái, dù ngoài kia bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu mỏi mệt và những lúc chuyện không như mong muốn khiến em muốn buông trôi thì hãy nhớ đến những ngày em hạnh phúc, hãy cứ sống vui vẻ, vì đời đâu đánh thuế niềm vui