Bố được "mệnh danh" là người đàn ông chăm chỉ nhất xóm. Quả đúng như vậy, bố luôn có trách nhiệm đói với các con và luôn là trụ cột vứng chắc cho gia đình