Bố luôn bảo chúng tôi rằng: "Không có gì là miễn phí ngoài tình yêu thương của bố mẹ dành cho con cái, bố mẹ luôn yêu con vô điều kiện". Tôi thấy câu nói này thật đúng.