Bố rất chăm đọc báo, bố luôn biết rất nhiều kiến thức thời sự hiện tại, nên bố luôn chỉ dẫn chúng tôi đi theo con đường sáng, thành một công dân lương thiện