Cảm ơn bố đã động viên chúng mình đi học, để chúng ta có được một cuộc sống no đủ như ngày hôm nay.