Mỗi khi tôi có tâm sự, tôi hay nói chuyện với bố để bố đưa ra quan điểm của mình và cho tôi định hướng để giải quyết vấn đề.