Nếu như chồng này không chúc mày 20/10 vui vẻ thì tao sẽ chúc mày 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. 

Tại tao sợ chồng mày lo chúc tao 20/10 vui vẻ mà quên chúc mày nên tao mới chúc mày để an ủi đó haha, đồ đáng ghét. 

hình ảnh