Bắt chước một tóp bên voz, có khi nào bạn cảm thấy


- Thấy thờ ơ;


- Muốn buông xuôi trong 1 mqh;


- Thất vọng về nửa kia đến nỗi chẳng muốn tiếp tục tình cảm nữa;


- Bạn k màng tới cảm xúc của mình nữa;


- Bạn thấy chẳng cần phải yêu hay chưa bh biết yêu;


- Bạn muốn cứ là ng độc thân còn vui hơn...


Bỗng dưng thấy nhạt nhẽo... Tình trạng của mình đang như gần như thế


Cảm thấy mọi thứ cứ vô vị thế nào, cách mình sống, các mqh cũng có vấn đề, muốn táng cho một gạch rồi làm lại, công nhận là hnay thấy nhạt, tự dưng chả thiết yêu đương gì nữa, đến tuổi vô cảm rồi chăng...


Chúng ta không có ý định tìm một ty hay gì đó ở đây như HĐT hay HTY, đơn giản chúng ta là con người thích tự do và tìm những thứ để cho đời thi vị :cool::cool: