Lập topic, chia sẻ cho khỏi stress, Mod đừng xóa nhé :-)


Hôm nay tiêu nhiều tiền quá rồi. Nhưng là ngày đặc biệt, đành vậy thôi. Trưa mỳ Ý pizza thì giờ ngồi ăn bánh đa :-)