Hiện nay nhóm đã tập hợp được một số mẹ không lấy chồng nữa nhưng lại muốn biết mặc áo cô Râu thế nào. Sự kiện này đã có chuyên gia trang điểm cô Râu cũng là một SM như chúng ta. Sự kiện có thể sẽ thực hiện tại Hà Nội Hoặc Thanh hóa. Mẹ nào, bố nào muốn mình là cô Râu hãy PM cho mẹ tý. Cho địa chỉ Facebook vào hộp thư cho mẹ tý, mẹ tý sẽ chủ động kết bạn và các mẹ hội thảo trong nhóm CLB SD-SM Xuyên Quốc Gia nhé.