Chào cả nhà. Em là một mẹ đơn thân tự nguyện. Vậy mà vẫn thật buồn. Hy vọng có thể tâm sự cùng cả nhà.