TẤT CẢ MỌI NGƯỜI SINH RA ĐỀU CÓ SỐ MỆNHĐến Tôn Ngộ Không từ kẽ đá chui ra cũng có ngày giờ tháng năm chui ra tạo thành 8 chữ Bát tự- thành số mệnh.


Con cháu sinh mổ?


Tại sao lại mổ đẻ?


Chắc rằng cũng do số mệnh !


Tại sao cháu chọ giờ X thì mổ ?


Liệu ekip trực có thực hiện đúng giờ không ?


Cháu đã hỏi ai để chọn giờ sinh đó ?


Tất cả các câu hỏi ấy cháu phải trả lời ngay để hành động cho đúng.


Con người không sắp đặt được lẽ huyền vi của tạo hóa đâu.


Cháu cứ để cho mọi việc an bài theo số phận.Bác Hưng.