Tôi đi mua hàng được khen là mát tay, dễ tính nên đi chợ người ta hay gọi vào mua lắm :3:. Mẹ Bi xin mạn phép mở nhà mới cho Hội Gà nhé :1:


Tự dưng lại nhớ tới bài hát học hồi lớp 1:


"Nghe trong sân trại cô Gà mái tác cục tác


Đi xung quanh vườn tìm gium đất bới ăn no


Mong cho Gà lớn nhanh để cô mình đẻ ra nhiều trứng


Rồi Gà ấp thành ra cái lũ Gà con"


:6:


Mong rằng năm mới nhà Gà ta có thêm nhiều niềm vui mới nhé :8:


Sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thành công và may mắn tới với mọi người nha :8: