Các mẹ ơi, có mẹ nào xuất thân Nam Định không?


Học cấp 3 Lê Hồng Phong Nam Định, sau đó học Ngoại Thương HN không?


Nhớ quá, Nam Định ơi!!!